2022.3.6 remodel showcase vol.2 @ forestlimit.com

event

6th Mar 2022
remodel showcase vol.2
@ forestlimit.com

ACT:
KENTARO HAYASHI
Junya Tokuda
Isolate Line
RYECROFT
orhythmo
Zenro
Junya Hirano

open / start 16:00
adv2000yen/door2500yen(+1D)